Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange

2019

Fiscaalnummer:  805239492
Contactgegevens :   Sint Victorlaan 2, 2211RS Noordwijkerhout .

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Dhr. W Fokkens
Secretaris: Mevr. G Mulder-Koekoek
Penningmeester: Mevr. H  Helwig – Kosses
Lid: Dhr. S Been
Lid: Mevr. K Thoma

Beleidsplan:

Het organiseren van : lezingen soms gecombineerd met een middagdienst, concerten, tentoonstellingen  en synagogediensten  ( Chanoeka, Pesach enz.) dit  alles om bekendheid te geven aan het verdwenen Joods leven.

Herdenkingen bij de monumenten in Ter Apel en Bourtange voor de weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners, samen met de Gemeente, Scholen, Kerkgenootschappen en andere belangstellenden .

Het uitgeven van en verkopen van folders , publicaties enz.

Onderhouden van de Joodse begraafplaatsen in de Gemeente Vlagtwedde  (4).

Voorouderonderzoek

Beloningsbeleid: 

Alleen vrijwilligers.

Doelstelling:

  1. bijdragen tot een optimaal functioneren van de synagoge als museum
  2. het in stand houden v.d. synagoge  , museum  en  inrichting
  3. uitbreiden  en aanvullen v.d. collectie in het museum.
  4. verstandhouding tussen Joden en andersdenkenden bevorderen
  5. toezicht  en onderhoud  op de vier Joodse begraafplaatsen in de Gem. Vlagtwedde.
  6. beheer en onderhoud van het monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Ter Apel alsmede het monument ter nagedachtenis aan Dhr. Lammert Huizing te Sellingen.
  7. bevorderen en organiseren van herdenkingen bij het monument in Ter Apel  en bij de plaquette in ….de muur van de synagoge in Bourtange .

Activiteiten in 2019:

03-02      2 jaarvergadering met lezing door R. v. d. Molen. Adamu en de Levensboom.

22-04        Seider geleid door professor dr. W. v. Bekkum

4-05        Herdenking bij de plaquette aan de synagoge

16-06    Choepa/huwelijk in de synagoge

21-07     Lezing in de synagoge voor de Stichting Boete en Verzoening door de voorzitter.                

25-07     Gedenksteen in het Hebrecht

17-11     Mincha/middagdienst met concert door Chazan Baruch Chauskin

26-12     Chanoeka geleid door opperrabbijn Jacobs.

Gedurende het jaar gewerkt aan de tentoonstelling Chassidim voor 2020.

Plannen voor de toekomst

  • Het zoeken en regelen van een nieuwe tentoonstelling voor 2021

Het ledental is rond de 150 .