Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange

Jaarverslagen

Fiscaalnummer:  805239492
Contactgegevens :   Sint Victorlaan 2, 2211RS Noordwijkerhout .

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Dhr. W Fokkens
Secretaris: Mevr. G Mulder-Koekoek
Penningmeester: Mevr. H  Helwig – Kosses
Lid: Mevr. K Thoma

Beleidsplan:

Het organiseren van : lezingen soms gecombineerd met een middagdienst, concerten, tentoonstellingen  en synagogediensten  ( Chanoeka, Pesach enz.) dit  alles om bekendheid te geven aan het verdwenen Joods leven.

Herdenkingen bij de monumenten in Ter Apel en Bourtange voor de weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners, samen met de Gemeente, Scholen, Kerkgenootschappen en andere belangstellenden .

Het uitgeven van en verkopen van folders , publicaties enz.

Onderhouden van de Joodse begraafplaatsen in de Gemeente Vlagtwedde  (4).

Voorouderonderzoek

Beloningsbeleid: 

Alleen vrijwilligers.

Doelstelling:

  1. bijdragen tot een optimaal functioneren van de synagoge als museum
  2. het in stand houden v.d. synagoge  , museum  en  inrichting
  3. uitbreiden  en aanvullen v.d. collectie in het museum.
  4. verstandhouding tussen Joden en andersdenkenden bevorderen
  5. toezicht  en onderhoud  op de vier Joodse begraafplaatsen in de Gem. Vlagtwedde.
  6. beheer en onderhoud van het monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Ter Apel alsmede het monument ter nagedachtenis aan Dhr. Lammert Huizing te Sellingen.
  7. bevorderen en organiseren van herdenkingen bij het monument in Ter Apel  en bij de plaquette in ….de muur van de synagoge in Bourtange .