Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange

2018

Fiscaalnummer:  805239492
Contactgegevens :   Sint Victorlaan 2, 2211RS Noordwijkerhout .

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Dhr. W Fokkens
Secretaris: Mevr. G Mulder-Koekoek
Penningmeester: Mevr. H  Helwig – Kosses
Lid: Dhr. S Been
Lid: Mevr. K Thoma

Beleidsplan:

Het organiseren van : lezingen soms gecombineerd met een middagdienst, concerten, tentoonstellingen  en synagogediensten  ( Chanoeka, Pesach enz.) dit  alles om bekendheid te geven aan het verdwenen Joods leven.

Herdenkingen bij de monumenten in Ter Apel en Bourtange voor de weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners, samen met de Gemeente, Scholen, Kerkgenootschappen en andere belangstellenden .

Het uitgeven van en verkopen van folders , publicaties enz.

Onderhouden van de Joodse begraafplaatsen in de Gemeente Vlagtwedde  (4).

Voorouderonderzoek

Beloningsbeleid: 

Alleen vrijwilligers.

Doelstelling:

  1. bijdragen tot een optimaal functioneren van de synagoge als museum
  2. het in stand houden v.d. synagoge  , museum  en  inrichting
  3. uitbreiden  en aanvullen v.d. collectie in het museum.
  4. verstandhouding tussen Joden en andersdenkenden bevorderen
  5. toezicht  en onderhoud  op de vier Joodse begraafplaatsen in de Gem. Vlagtwedde.
  6. beheer en onderhoud van het monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Holocaust in Ter Apel alsmede het monument ter nagedachtenis aan Dhr. Lammert Huizing te Sellingen.
  7. bevorderen en organiseren van herdenkingen bij het monument in Ter Apel  en bij de plaquette in ….de muur van de synagoge in Bourtange .

Activiteiten in 2018:

11-3      Een lezing door Dr. Van der Poel over Leo Polak .

2-4        De Seider geleid door professor dr. W van Bekkum

5-6        Grafsteen onthuld van Simon From , die was teruggevonden bij het planten van een haag.

14-10    Een lezing door dhr. Arjen Lont ,Consul van Israël . “Israël komt thuis“  70 jaar staat Israël .

5-12      Chanoekaviering met o.a. 20 personen van het August Gotschalkhaus uit Esens .                        

Plannen voor de toekomst

  • Het maken van een tentoonstelling in het aangekochte gedeelte .Onderwerp “De chassidim “
  • Het plaatsen van een gedenksteen op de begraafplaats Hebrecht met daarop 3 namen van personen die in 1941 en 1942 zijn overleden en geen grafsteen meer hebben gekregen . De juiste plaats van begraven is niet meer bekend.

Het ledental is rond de 150 .