Hier en nu

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter : Dhr. W. Fokkens
  • Secretaris : Mevr. G. Mulder-Koekoek
  • Penningmeester: Mevr. H. Helwig-Kosses
  • Algemeen bestuurslid: Mevr. K. Thoma

De synagoge in Bourtange is verbonden met het oudste huisje in de vesting. Daardoor ontstond veel meer ruimte voor exposities over het Jodendom.