Hier en nu

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter : Dhr. W. Fokkens
  • Secretaris : Mevr. G. Mulder-Koekoek
  • Penningmeester: Mevr. H. Helwig-Kosses

De synagoge in Bourtange is verbonden met het oudste huisje in de vesting. Daardoor ontstond veel meer ruimte voor exposities over het Jodendom. De bezoekers van de synagoge kunnen voortaan door de doorgang naar het kleine huisje en daar exposities bekijken. Want het is de bedoeling dat het huisje als expositieruimte voor de synagoge gaat dienen.