Hier en nu

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter : Dhr. W. Fokkens
  • Secretaris : Mevr. G. Mulder-Koekoek
  • Penningmeester: Mevr. H. Helwig-Kosses

De synagoge in Bourtange is verbonden met het oudste huisje in de vesting. Daardoor ontstond veel meer ruimte voor exposities over het Jodendom. 

In het seizoen 2020 is er een tentoonstelling te bezichtigen over de Chassidim van Antwerpen met als titel Shtetl van de fotograaf Dan Zollmann