Korte geschiedenis van de Synagoge Vesting Bourtange

De Synagoge van Bourtange dateert uit 1842 en heeft tot aan de tweede wereldoorlog dienst gedaan als gebeds- en leerhuis voor de Joodse gemeente Bourtange.

Van de gemeenschap die hier vroeger bijeen kwam, zijn er maar weinigen meer over. Het gebouw is in 1983 gerestaureerd en in oude staat hersteld. In de jaren daana vond de herinrichting plaats door de toenmalige “inrichtingscommissie” en is Synagogaal museum geworden.

Op 3 April 1989 is de synagoge geopend door de cultureel attaché dhr. Aviran v.d. ambassade van Israël. Uit een oogpunt van veiligheid, destijds ook al een item, werden de toegangsbruggen omhoog gehaald, zodat de vesting was afgesloten.

Tenslotte werd op 8 Augustus 1990 de Vereniging van vrienden der Synagoge opgericht.

De vereniging was in 2004 betrokken bij de realisatie van een “Mikwe”; een belangrijk onderdeel van het Joodse reinigings-ritueel. In 2014 kreeg de vereniging de beschikking over het aangrenzende “Kapiteinslogement” ter uitbreiding van haar expositieruimte.

De vereniging beheert sindsdien de inventaris van de Synagoge en pleegt klein onderhoud.